Our Instructors….

Sifu John Taynton
Sensai Brendan Gray
Di Sempai Liam Flanagan
Sempai  Grey Carr